הדרכות וקורסים1

סקאל ישראל מקיימת מדי חודש הדרכות וקורסים בנושאי בטיחות מזון , מבדקים פנימיים , סניטציה , גידולים , הדרכות לתקנים ועוד.
את ההדרכות ניתן לבצע גם במפעלי הלקוחות על פי בקשה .

בין הקורסים תוכלו למצוא:
קורס עורכי מבדקים פנימיים – סוגי מבדקים , רשימות תיוג , תיעוד , הבחנה בין סוגי הערות , תכנון מבדקים , תכונות וכישורי עורך מבדקים ,ניהול ישיבות פתיחה וסגירה , דוחות סיכום, מעקב ועוד .
קורס HACCP בטיחות מזון – סקרי סיכונים , וולידציה (אימות מערכת) , קביעת נקודות קריטיות , נוהלי HACCP , PRP , ניטור ומדידה , Recall ועוד .
קורס ראש צוות HACCP