שרותי מעבדה

שירותי מעבדה

בנוסף לשירותי הפיקוח והסמכה, אנו מציעים שירותי מעבדה עם מגוון בדיקות רחב ומקיף לתעשיות שונות ומתחומים שונים.
יש לציין כי אנו מבצעים בדיקות ייחודיות כמו מהונדס גנטי / לא מהונדס גנטי ( GMO / NON-GMO ) למגוון רחב ומקיף של מוצרים.

בין הבדיקות המוצעות ניתן למצוא :

Dioxine HR-MS

Feed and Petfood

Norovirus, Hepatitis A virus and Alicyclobacillus

Foodborne viruses, Sporeforming bacteria, Alicyclobacillus , BSE

Coccidiostats  ,  Antibiotical Activity Screening

Benzo(a)pyrene , PAH – Polycyclic Aromatic Hydrocarbons

folder food&feed email

folder biomass email