SECAL LOGO'S 170214W-12FSSC 22000 פותח על ידי הקרן להסמכת בטיחות מזון, אותו הארגון שהוא הבעלים של התכנית ההולנדית HACCP.הארגון פיתח 22000 FSSC, ISO ו-ISO 22000 22002 ,תכניות הסמכה מבוססות על הסמכה של יצרני מזון.התכנית מוכרת על ידי   Global Food Safety Initiative – GFSI

FSSC היא מערכת ניהול בטיחות מזון (FSMS; ISO 17021). על ידי שילוב של ISO 22000 ,הוא מכסה בצורה מלאה את עקרונות קודקס Alimentarius HACCP . על ידי שילוב מלא של ISO 22002 (יורשו של PAS 220) זה גם מכסה את כל ההיבטים של תכנית התנאים המוקדמים. FSSC היא שלב בשרשרת עיבוד מזון השלמה.

אני מתעניין/ת בפרטים נוספים לגבי תקן זה

תקציר פרטי פניה
סגירת תפריט
דילוג לתוכן