SECAL LOGO'S 170214W-12FSSC 22000 הינו תקן בטיחות מזון מוביל אשר פותח על ידי הקרן להסמכת בטיחות מזון, אותו הארגון שהוא הבעלים של התכנית ההולנדית HACCP.
הארגון פיתח את 22000 FSSC, ISO ו-ISO 22002 ,תכניות הסמכה ייעודיות ליצרני מזון.
התכנית מוכרת על ידי ארגון  Global Food Safety Initiative – GFSI

FSSC הינה מערכת ניהול בטיחות מזון (FSMS; ISO 17021). על ידי שילוב של ISO 22000 ,הוא מכסה בצורה מלאה את עקרונות
קודקס Alimentarius HACCP . בנוסף כולל  התקן את עקרונות  ISO 22002 (יורשו של PAS 220)  ובכך מכסה את כל ההיבטים של התכנית והתנאים המוקדמים. FSSC הוא שלב בשרשרת עיבוד המזון השלמה.

חברת סקאל הינה הגוף היחיד בישראל אשר הינו בעל אקרדטציה ישירה לתקן.

 Food Safety Brochure

FSSC 22000 Food Safety System Certification

FSSC 22000 Requirements for Organisations


למידע נוסף ולקבלת הצעת מחיר לתקן אנא מלאו את הטופס הבא:

אני מתעניין/ת בפרטים נוספים לגבי תקן זה

תקציר פרטי פניה


סגירת תפריט
דילוג לתוכן