SECAL LOGO'S 170214W-26

מטרת התקן היא להגדיר את הדרישות להבטחת מעמד אורגני של טקסטיל,מקציר של חומרי הגלם, דרך ייצור סביבתי וחברתי ועד לשלב המיתוג, על מנת לספק ולהבטיח אמינות לצרכן הסופי .
תקן לטקסטיל אורגני זה מכסה ייצור, עיבוד, עיבוד, אריזה, תיוג, יצוא, יבוא והפצה של כל הסיבים הטבעיים . המוצרים הסופיים עשויים לכלול , אך אינם מוגבלים למוצרי סיבים , חוטים , בדים ובגדים.
על הסיבים להיות טבעיים ומגודלים בדרך אורגנית , המבוססים על תקני הייצור , כגון אלה שנקבעו בשוק האירופי המשותף – EEC או NOP .
הסטנדרט מתמקד בקריטריוני החובה בלבד.

בנוסף, תהליך הייצור כולו צריך להילקח בחשבון. משמעות הדבר היא כי בכל שלב עיבוד יש לעמוד בקריטריונים מסוימים . הקריטריונים לתהליך הייצור שנקבעו בתקנים הגלובלי אורגני הטקסטיל ( gots ) . הם מקיפים את כל תהליך שלב ייצור הטקסטיל ( ספינינג, אריגה, כביסה, וכו ') ועל כל צעד שבו יכול להיות שימוש בעזרי עיבוד, על מנת לזכות בכמה שיותר רווח סביבתי.

אני מתעניין/ת בפרטים נוספים לגבי תקן זה

תקציר פרטי פניה

 

סגירת תפריט
דילוג לתוכן