בדצמבר 2018 קיים מרכז ההדרכה Control Union Academy  קורס בנושא BRC והמעבר לגרסה 8 שתיכנס לתוקפה בפברואר 2019.

נושאי הקורס היו:

  • הבנת הסיבות לשינויים בתקן וההתפתחויות בתעשייה
  • הבנה כיצד ישפיעו השינויים יטיבו עם קמעונאים, יצרנים, סוקרים וצרכנים
  • הבנת השינויים בגרסה החדשה כולל שינויים לפורמט התקן, שינויים בפרקים קיימים, דרישות ופרקים חדשים.
  • הכרה בשינויים בפרוטוקול של התקן
  • הבנה של תהליכי המבדק, כיצד הוא צריך להתבצע ומתועד.

הקורס התקיים בשני מחזורים, במרכז ההדרכה של סקאל ובבית מלון באשדוד.

המרצה בקורס היתה הילדגרד ניהוס, ראש תכנית בטיחות מזון של חברת ControlUnion, נציגה מוסמכת של BRC

הקורס מצטרף למגוון הקורסים הרחב המתקיים במרכז ההדרכה. 

בכוונתנו לקיים קורסים נוספים בנושא זה, בעברית, ללקוחות שלא השתתפו בקורס זה וזקוקים להדרכה.

סגירת תפריט
דילוג לתוכן