SEDEX –  Supplier Ethical Data Exchange 

SEDEX – הינו ארגון גלובלי ללא מטרות רווח. הארגון מספק פלטפורמה מקוונת לשיתוף נתונים בתחומי האחריות החברתית על שרשראות האספקה, בהם משתמשים למעלה מ -38,000 חברים ביותר מ -150 מדינות.

באמצעות מערכת Sedex ; קמעונאים, ספקים, חברות הסמכה וסוקרים יכולים לתקשר האחד עם השני באמצעות העלאת דוחות של מבדקים, העלאת פעולות מתקנות ולפעול לשיפור מתמיד של מערכת האחריות החברתית שלהם.

SMETA – Sedex Members Ethical Trade Audit  

SMETA הינו פורמט לביצוע מבדקים סוציאליים/ הנפוץ ביותר בשנים האחרונות. באמצעות מבדק SMETA, ספקים יכולים לבצע מבדק אחד ולשתף אותו עם קמעונאיים מרובים, במקום לערוך מבדקים שונים עבור כל לקוח. מסמכי SMETA מיועדים לשימוש על ידי סוקרים מנוסים בהתאם לתקן.

מתודולוגיית SMETA משתמשת בקוד האתי Ethical Trading Initiative) ETI) ובחוק המקומי ככלי המדידה. המתודולוגיה כוללת ארבעה מודולים:

  • בטיחות וגיהות
  • תנאי העסקה הוגנים
  • איכות הסביבה
  • אתיקה עסקית

סקאל ישראל, מבצעת מבדקי SMETA על פי הגרסה העדכנית ביותר
SMETA 6.0 – 2 pillar / 4 pillar.
בתום המבדק, ניתן לשתף את דוחות המבדק על גבי פלטפורמת SEDEX עם קמעונאיים וספקים נוספים. באמצעות פלטפורמה זו, ניתן להציג ללקוחות ולשותפים עסקיים כי העסק פועל על פי עקרונות הקיימות והמחויבות החברתית. יתר על כן, הפלטפורמה מספקת מידע חיוני על תנאי העסקה בשרשרת האספקה ותסייע בבחירת הספקים וקבלני המשנה.

חברת סקאל ישראל Control Union מאושרת למבדקי SMETA על ידי חברות הנ”ל:

אני מתעניין/ת בפרטים נוספים לגבי תקן זה

תקציר פרטי פניה

למידע נוסף 
טלפון: 04-8758400

אימייל: israel@controlunion.com

סגירת תפריט
דילוג לתוכן