SECAL LOGO'S 170214W-29Unilever SAC – Sustainable Agriculture Code

התקן של יוניליוור לחקלאות ברת קיימא מספק לחקלאים ולספקים מידע מהמצופה מהם במונחים של פרקטיקות ברות קיימא, אך לא אומר להם כיצד ליישם זאת. ישנן דרכים שונות שבהן ניתן לעמוד בדרישות אלו, אך יוניליוור לא רוצה ליצור כללים, אלא מספקת הדרכה שימושית ע"י המדריך ליישום אופטימלי.

המדריך של יוניליוור נותן הדרכה והכוונה במגוון נושאים ותחומים  כמו ניהול מרעה, מקורות תזונתיים, ניהול של זבל ועוד.

Unilever Sustainable Source

אני מתעניין/ת בפרטים נוספים לגבי תקן זה

תקציר פרטי פניה

סגירת תפריט
דילוג לתוכן